19:00 KR Reykjavik – Vikingur Reykjavik 2.5+ (1.85) FT: ?-?